TAKST

Autorisert takstmann Margunn Blikkberg Nordgård, Gunn Hommedal Kvitne og Kolbein L. Ure utfører landbrukstakst i Voss og tilgrensande område i samband med t.d.
  • generasjonsskifte
  • sal av landbrukseigedom
  • låneopptak
  • m.m.


Margunn Blikkberg Nordgård
Takstmann
Tlf: 95 73 49 89 / 56 53 00 40
margunn@vorek.noGunn Hommedal Kvitne
Takstmann
Tlf: 99 60 45 06 / 56 53 00 40
gunn@vorek.no
Kolbein L. Ure
Takstmann
Tlf: 90 11 84 76 / 56 53 00 40
Kolbein@vorek.no