TAKST

Autorisert takstmann Margunn Blikkberg Nordgård, Gunn Hommedal Kvitne og Kolbein L. Ure utfører landbrukstakst i Voss og tilgrensande område i samband med t.d.

  • generasjonsskifte
  • sal av landbrukseigedom
  • låneopptak
  • m.m.


Margunn Blikkberg Nordgård

Takstmann
Tlf: 957 34 989 / 56 53 00 40
E-post: margunn@vorek.no

Gunn Hommedal Kvitne

Takstmann
Tlf: 996 04 506 / 56 53 00 40
E-post: gunn@vorek.no

Kolbein L. Ure

Takstmann
Tlf: 901 18 476 / 56 53 00 40
E-post: kolbein@vorek.no