AVLØYSARLAGET

Fristar for levering av timelister er den 2. i kvar månad.
Lønningsdato er den 5.

Timelister finn du her

Prisliste maskinringen

Vil minne om at avløysarlaget har tilsett landbruksvikar, og at du kan få hjelp av han dersom du er sjukemeld. Landbruksvikaren kan tingast på tlf. 56530042 (99604506 utan om kontortid) Gunn Hommedal Kvitne

Autorisert Rekneskapsførar
Tlf. 99 60 45 06 / 56 53 00 40
gunn@vorek.no