Vossestrand Rekneskapskontor AS
– dei beste løysingane for:

REKNESKAP

REKNESKAP

FAKTURERING

FAKTURERING

LØNSKØYRING

LØNSKØYRING

ÅRSOPPGJER OG SKATTMELDING

ÅRSOPPGJER OG SKATTMELDING

LANDBRUKSTAKST

LANDBRUKSTAKST

EIGARSKIFTE - LANDBRUK

EIGARSKIFTE - LANDBRUK

Me har solid erfaring og tilbyr rekneskapstenester der me brukar moderne dataløysingar, lokalkunnskap og kompetanse for å løysa behova til kundar i mange ulike bransjar.

Som autorisert rekneskapsførarselskap (ARS), medlem av Regnskap Norge og leverandør av skybaserte tenester, er me trygge på at tilboda våre er tilpassa marknaden og dei krava som kundane våre stiller.

Gjennom Duett MinSide får du tilgang til rekneskapsdata og bilag, og kan sjølv gjera arbeidsoppgåver og ha fullt oversyn over rekneskapen din.

Me tilbyr takst og eigedomsoverdraging innan landbruk, og du kan alltid be om råd og rettleiing innan våre fagområde. Velkomen til ein uforpliktande prat viss du vil verta kunde hjå oss!

OPNINGSTIDER

Våre opningstider på kontoret er mandag - fredag 08.30 - 15.00.

Aktuelle datoar og fristar

Her har me samla dei mest aktuelle fristane som gjeld rekneskap og sjølvmelding.

Les meir

Nytt frå Regnskap Norge:

Ny veileder skal gjøre det enklere å rapportere riktig særavgift

Skatteetaten har laget en digital veileder, med sjekkliste, om hvordan særavgiftsregnskapet kan føres.

Les meir

Ny høyesterettsdom om uttaksmerverdiavgift

Ifølge Høyesterett skal det beregnes uttaksmerverdiavgift når en virksomhet benytter innleid arbeidskraft til å utføre oppussings- og ombyggingsarbeid i egenregiprosjekter.

Les meir

Har du hørt om bamseMOMS-sjefen på LinkedIn?

Ukens gjest er sjef for bamseMOMS-feiringen. Han har et oppdrag: Å fortelle folk på LinkedIn om hverdagen som regnskapsfører. Den er nemlig langt mer spennende enn hva noen kanskje tror.

Les meir

Energitilskuddsordningen - merk deg kort søknadsfrist

Ordningen gir støtte til både energikostnader og investeringer i energisparetiltak.

Les meir

Regjeringens budsjettforlik med SV lagt frem

Opphever femårsregelen i utflyttingsskatten med umiddelbart virkningstidspunkt.

Les meir

Ny mva-justeringsmodell i Oslo kommune

Oslo kommune skal ha 70 % av justeringsretten som utbygger er pålagt å overdra til kommunen ifølge ny mva-justeringsmodell.

Les meir

Nytt i KS Komplett: Bytt mellom foretak

Du som er tilknyttet flere regnskapsforetak kan nå enkelt bytte mellom foretakene.

Les meir

Nasjonal risikovurdering 2022 - hvitvasking og terrorfinansiering

Økokrim mener regnskapsførere har betydelig risiko for å bli utsatt for forsøk på hvitvasking.

Les meir

Ny regnskapsførerlov - nok et skritt nærmere vedtak

Finanskomiteen innstiller på lovvedtak i tråd med forslaget i proposisjonen fra Finansdepartementet.

Les meir